* Klõpsake kalendris ja valige seadme ostmise kuupäev - leiad selle ostudokumendist
1
* Sisestage või valige bränd
Me ei paranda seda kaubamärki garantii alusel.
2
* Sisestage või valige seadme nimi
Me ei remont seda seadet garantii alusel.
3
Garantiiteenuse osutamiseks on vaja järgmisi dokumente
Näidake oma sõnades ebaõnnestumist
5
Valige soovitud seadme kohaletoimetamise meetod
Sisestage kliendi täpne aadress. 1. Sisestage tänav ja maja number. 2. Sisestage korteri number eraldi (* olemasolu korral).
Sisestage kliendi nimi
 
Sisestage kliendi perekonnanimi
 
Sisestage kliendi telefoninumber
 
Sisestage kliendi e-posti aadress (* valikuline)
 
Saate paranduse edenemise teateid

E. post Ärge saatke sõnumeid